TV-opptak fra 2021

«Bruk tid med GUD» av Ingrid Marie Skjegstad – 16. januar 2021

Torbjørg Oline Nyli – 17. januar 2021

Intervju med Ane Ugland Albæk, menighetsrådsleder i Den katolske kirke, St. Ansgar menighet

Intervju med Anne-Randi Hanssen, leder av Barnas Stasjon, Blå Kors

Intervju med Egil Svartdahl

Intervju med Freddy Berg, domprost i Kristiansand

Intervju med Ingrid Marie Skjegstad

Intervju med Åsne Louise Halvorsen