TV-opptak fra 2021

TALE: «Bruk tid med GUD» av Ingrid Marie Skjegstad – 16. januar 2021

TALE: Torbjørg Oline Nyli – 17. januar 2021

INTERVJU: Ane Ugland Albæk, menighetsrådsleder i Den katolske kirke, St. Ansgar menighet

INTERVJU: Anne-Randi Hanssen, leder av Barnas Stasjon, Blå Kors

INTERVJU: Egil Svartdahl

INTERVJU: Freddy Berg, domprost i Kristiansand

INTERVJU: Ingrid Marie Skjegstad

INTERVJU: Åsne Louise Halvorsen