TV-opptak fra 2018

TALE: «Deus semper major – Gud er alltid større» av Siri Iversen – 10. januar 2017

TALE: «Jesus er verdens lys» av Hilde Grøthe – 11. januar 2017

TALE: «Nåde» av Siri Iversen – 12. januar 2017

TALE: «Jesus elsker deg som du er» av Hilde Grøthe – 13. januar 2017

TALE: «De tre L'er om Jesus» av Siri Iversen – 14. januar 2017

TALE: «Jesus, Guds Sønn» av Hilde Grøthe – 14. januar 2017

INTERVJU: Konstanse Raen fra Bibelselskapet

INTERVJU: ordfører Harald Furre, familievoldkoordinator i Politiet Einar Skarpeid og Ingebjørg Ribe Rudihagen fra City Changers

INTERVJU: Martin Graham