TV-opptak fra 2018

«Deus semper major – Gud er alltid større» av Siri Iversen – 10. januar 2017

«Jesus er verdens lys» av Hilde Grøthe – 11. januar 2017

«Nåde» av Siri Iversen – 12. januar 2017

«Jesus elsker deg som du er» av Hilde Grøthe – 13. januar 2017

«De tre L'er om Jesus» av Siri Iversen – 14. januar 2017

«Jesus, Guds Sønn» av Hilde Grøthe – 14. januar 2017

Intervju med Konstanse Raen fra Bibelselskapet

Intervju med ordfører Harald Furre, familievoldkoordinator i Politiet Einar Skarpeid og Ingebjørg Ribe Rudihagen fra City Changers

Intervju med Martin Graham