TV-opptak fra 2019

John Yngvar Syvertsen – 8. januar 2019

Berit Iversen Drivdal – 9. januar 2019

Margunn Serigstad Dahle – 10. januar 2019

Stein Arve Graarud – 11. januar 2019

Ellen Merete Drønen – 12. januar 2019

Stein Reinertsen – 13. januar 2019