TV-opptak fra 2020

TALE: «Tro» av Øyvind Augland – 7. januar 2020

TALE: Tomas Sjödin – 8. januar 2020

TALE: Tomas Sjödin – 9. januar 2020

TALE: Tomas Sjödin – 9. januar 2020

TALE: «Kjærlighet» av Øyvind Augland – 10. januar 2020

TALE: Ungdomsmøte med Hannah Træen – 11. januar 2020

TALE: Barne- og tweensmøte med Jan Kjosavik– 12. januar 2020

TALE: «Håp» av Øyvind Augland – 12. januar 2020

INTERVJU: Line Ceclie Ringvoll

INTERVJU: Ole Hortemo, politistasjonssjef i Kristiansand

INTERVJU: Arnt Sigurd Abrahamsen

INTERVJU: Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand